แนะนำผู้เล่นใหม่ที่สนใจกีฬากอล์ฟต้องดูเลย

แนะนำผู้เล่นใหม่ที่สนใจกีฬากอล์ฟต้องดูเลย

กีฬากอล์ฟและเทคนิคดีดี Comments Off

แนะนำผู้เล่นใหม่ที่สนใจกีฬากอล์ฟต้องดูเลย ผู้เริ่มต้นเล่นกีฬากอล์ฟ (ผู้เล่นผ้าขาว) เปรียบเสมือนผู้เล่นผ้าขาว หากได้รับการเรียนรู้ที่ถูกวิธี ก็จะทำให้พัฒนาการรวมถึงแนวคิด และวิธีการเล่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอกับผู้ที่ เข้ามาปรับสวิง คือ 1.หัดเล่นเองมาก่อน โดยอ่านหนังสือบ้าง ดูจากวิดีโอบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้ง เราอาจจะตีความหมายหรือทำโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นแบบที่ถูกต้อง 80-100% หรือเปล่า และพอทำๆไปเกิดตีไม่ได้ เห็นคนอื่นตีได้แล้ว ก็เปลี่ยนเป็นแบบที่เรารู้สึกว่าดี ว่าตีได้ ไม่ได้เป็นแบบที่ตำราหรือวิดีโอแนะนในจุดต่างๆไว้ 2. ผู้เล่นที่หัดมาโดยเพื่อนช่วยดูให้ หรือมีผู้หวังดีอยากให้เราตีได้(แต่สิ่งที่ถ่ายทอดอาจทำร้ายเรา) โดยที่ผู้ถ่ายทอดไม่รู้ตัว เช่น 2.1 บาดเจ็บ 2.2 สิ่งที่ถ่ายทอดไม่เป็นมาตรฐาน 2.3 สิ่งที่ถ่ายทอดคิดเองจากการ ดูมา ฟังมา โดยไม่มีหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักกลศาสตร์ และชีวะกลศาสตร์ รองรับ 2.4 ไม่มีการอัพเดตข้อมูลเพื่อช่วยในการพัฒนานักกีฬากอล์ฟ เป็นต้น ดังนั้นจึง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย และเสียระยะเวลา เสียค่าใช้จ่ายบานปลาย โดยไม่รู้ตัว… ด้วยความเคารพจึงขอฝากทุกท่านที่เล่นกอล์ฟ หรือคิดที่จะเริ่มเล่นกอล์ฟพิจารณาสิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพราะกีฬากอล์ฟสามารถเล่นได้ทั้งชีวิตจนกว่าเราจะตีไม่ไหว การเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับ

Author

Back to Top